Passiivhoone? Mis see on?

Mitte kõik ei pruugi selle mõistega tuttavad olla. Sellised hooned on väikese küttevajadusega.

Passiivhooned ei tarbi energiat rohkem kui 15 kWh/m2a, mis vastab 1,5 m3 gaasile 1 m2 kohta.

Sellist liiki hoone primaarenergia kulu ei tohi ületada 120 kWh/m2a kogu energiavajaduse puhul, mis hõlmab elamiseks vajalikku kütet, kuuma vett ja elektrienergiat. Olemasolevate elumajade energiakulu (ainult küte) on aga kuni 120 kWh/m2a. Passiivmaja energiavajadus on kaheksa korda väiksem kui tavalistes hoonetes.

Energiatõhusate hoonete olemus seisneb energiakao minimeerimises.

Siin on tähtis iga etapp alates õige krundi ja sobiva projekti valimisest kuni viimaste detailide, näiteks aknalaudade paigaldamiseni välja. Madalenergiamaja on eelkõige väga hästi soojustatud hoone, mis takistab soojusekadu.

Passiivmajad – mis teeb need eriliseks?

Passiivhoone kogu väliskiht on õhukindel. Seinte soojusläbikandetegur (U) peab olema väiksem kui 0,15 W/(m²K). Sellist tüüpi hoone nõuab sobivaid aknaid, sest tihendamata aknaraamid võivad põhjustada hoones kuni 30% suuruse energiakao. Seetõttu ei tohiks akende soojusläbikandetegur (Uw) olla suurem kui 0,80 W/m²K. Passiivmajad on sageli varustatud soojusvahetitega. Need seadmed võimaldavad soojuse tagastust õhu ventileerimisel ja vähendada seeläbi hoone energiakadu 75–90%. Ka päikesepaneelid muutuvad üha populaarsemaks ning nende kogutud energiat võib kasutada tarbeveevee soojendamiseks või 25–35% ulatuses ruumide kütmiseks vajaliku energiaga varustamiseks.

Üllatav võib olla see, et passiivmajades kasutatakse palju klaasi (aknad, klaasfassaadid jne).

Klaasid paigaldatakse enamasti hoone lõunapoolsele küljele, põhjapoolsel küljel neid aga peaaegu polegi, sest passiivsest päikeseenergiast saadav kasu on siin tavaliselt väga väike. Tänapäevased energiatõhusad aknad suudavad suurel määral vähendada soojuskadusid ja valgustada ruume maksimaalselt päevavalgusega. Peale selle varustavad need ruume tasuta päikeseenergiaga, mis tube soojemaks kütab.