Home / Pakkumised / Aknad

Aknad

See, kas kodu on piisavalt energiasäästlik, sõltub hoone energiasäästlikkust mõjutavatest teguritest, millest tähtsaimad on aknad. Akna tüüp ja õige paigaldus on seejuures võrdse tähtsusega. Ühepereelamute energiabilansi analüüs näitab, et aknast põhjustatud soojuskadu on umbes 23,1–36,3%.

Aluprof pakub aknaid MB-86 Aero ja MB-70HI

mille puhul kasutatakse uudseid tehnilisi lahendusi, nagu Aerogel, mis on suurepärase soojusisolatsiooniga materjal. See võimaldab toota aknaid, mille soojusläbikandetegur (Uf) on väga madal, 0,57 W/m2K. Akende õige paigutus hoones võimaldab päikesekiirgust tõhusalt ära kasutada ning aitab vähendada energiakulusid ja vajadust kasutada tehisvalgustust. Suured aknad võib projekteerida passiivmaja lõunapoolsele küljele.

Aluprof pakub aknaid

kõrgusega kuni 2800 mm ja laiusega kuni 1700 mm. Aluprofi süsteemid võimaldavad valmistada palju eri tüüpi aknaid olenevalt kasutusvaldkonnast ning erinõuetest funktsionaalsusele, esteetikale ja soojusisolatsioonile.

Akendes kasutatavad profiilid on saadaval laias värvivalikus.

Nende seast saab valida eri värvitoone, mis võimaldab sobitada aknaid fassaadi välimiste ja sisemiste elementidega. Saadaval on ka eri puuliikide puiduimitatsiooniga pinnakatted. Aluprof pakub RAL- ja ATEC- värvikataloogide toone ning puiduimitatsioone.

Products from the range: Aknad